Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Phú

Tiền Hải - Thái Bình